Initiatiefnemers

 

Het samenwerkingsverband ‘expertisecentrum jeugd’ constateerde dat er in toenemende mate behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over jeugdzorg anno 2016. Vanuit deze constatering is het boek tot stand gekomen.

Jeugdhulp anno 2016 gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet: preventie jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het is een feitelijk boek, over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten als gevolg van de Jeugdwet. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een handboek, klip en klaar over de wet- en regelgeving. We hebben de feiten ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van de gemeentelijke bestuurders.

Skater