De MO-zaak

De MO-zaak is expert op het gebied van Wmo, Jeugd, Beschermd wonen, Bezwaar & Beroep, Opleidingen en Cliëntondersteuning. We helpen gemeenten, wijkteams en zorg- aanbieders hun strategie en beleid succesvol te implementeren én uit te voeren.
Dat doen we door onze professionals landelijk in te zetten. Bij u in de organisatie, of project- matig en op afstand, zodat uw primair proces gewoon door draait.

Specialist sociaal domein
Of uw burger nu komt met een gerichte aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart of met een algemene ondersteuningsvraag, het dossier moet snel en professioneel worden opgepakt. Daarbij hebt u zich te houden aan de wettelijke termijnen en vereisten. Maar belangrijker nog: voor de burger die ondersteuning vraagt, is elke dag uitstel er één te veel.

De MO-zaak is deskundig op alle gebieden van het sociaal domein. Binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn we specialist in onafhankelijke toegangsbepaling en bezwaarafhandeling. Dat doen we op verschillende manieren: per dossier, per project (variërend van 100 tot 10.000+ dossiers) of door een ervaren adviseur of arts bij u te detacheren.

✓ We herbeoordelen Jeugd en Wmo 2015, op projectbasis of per dossier;
✓ We werken wachtlijsten en achterstanden weg;
✓ We richten uw werkprocessen en systemen in op uw nieuwe verantwoordelijkheden;
✓ We stellen de toegangsbepaling binnen Jeugd en Wmo 2015 modulair voor u samen: van vraagverheldering tot zorgtoewijzing en factuurcontrole;
✓ We geven advies en voeren taken uit op het gebied van Beschermd wonen;
✓ We ondersteunen uw medewerkers in de veranderende taakuitvoering door scholing, teamcoaching, coaching on the job, intervisie en e-learning;
✓ Onafhankelijke klachtafhandeling, second opinion en mediation;
✓ Bezwaar- en beroepzaken;
✓ Detachering: onze ervaren adviseurs Jeugd en Wmo, artsen en administratief ondersteuners zijn direct en flexibel inzetbaar;
✓ Onafhankelijke cliënt- en mantelzorgondersteuning.

drs. Peter Hollanders
T 088 – 101 15 00 T – mob 06 – 1319 08 70 www.mozaak.nl
Sales manager peter.hollanders@MOzaak.nl
Postbus 410 8901 BE Leeuwarden
Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam

Meer informatie:
T 088 101 15 00 www.mozaak.nl zakelijk@mozaak.nl

MO-logo-fc