YACHT

Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons doel is optimaal resultaat: professionals uitdagend werk bieden waarmee zij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbeteren. Yacht is, vanuit acht kantoren door heel Nederland, actief in acht vakgebieden: IT, Finance, Engineering, Legal, HRM, Marketing & Communications, Supply Chain Management & Procurement en Sociaal Domein.

Yacht Sociaal Domein
Er is veel veranderd in het sociaal domein. Naast het beoordelen van aanvragen voor inkomensvoorzieningen en het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt, zijn ook de zorgtaken vanuit de centrale overheid overgeheveld naar gemeenten.
Zo vallen de WMO, jeugdzorg en de participatiewet sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dit betekent een forse uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn niet altijd de benodigde kennis, capaciteit en vaardigheden in huis.

Specialisten met net dat beetje extra
Yacht biedt kundige Sociaal Domein specialisten. Specialisten die ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van medewerkers op het gebied van nieuwe wetgeving -WMO, Participatiewet en WWB- én sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld het stimuleren van sociale participatie van kwetsbaren in de samenleving. Onze specialisten vormen de verbindende kracht tussen burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties.

Yacht brengt u binnen 48 uur in contact met de beste specialisten, perfect passend bij uw opdracht. Gedetacheerd of direct bij u dienst, uw vraagstuk is ons vertrekpunt. Onze professionals combineren up-to-date kennis met passie voor hun vak. Zij zijn in staat vraagstukken binnen het Sociaal Domein te vertalen naar concrete oplossingen. Yacht professionals verbinden, helpen anderen presteren en borgen kennis in uw organisatie. Zo zorgen zij ervoor dat uw organisatie blijvend verbetert.

Voordelen van Yacht
✓ Groot landelijk netwerk
✓ Specialisten met vakkennis
✓ Alle contractvormen

Meer informatie op www.yacht.nl
Jasper Cornelissen
Directeur Yacht
SOCIAAL DOMEIN
jasper.cornelissen@yacht.nl M +31 (0)6 46 70 07 58
Zuiderzeelaan 17a 8017 JV Zwolle www.yacht.nl

yacht